Niniejszy kalendarz tworzony jest na podstawie informacji przekazanych administratorowi przez organizatorów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przekazane treści. Informacje/pytania do kalendarza proszę kierować na adres: p r o m o c j a @ m o r a g. p l