Wyborcy  niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Morągu ustnie dokonane osobiście lub przez pełnomocnika, pisemnie lub w formie elektronicznej.
Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w punkcie informacyjnym Urzędu, pod numerem telefonu 89 757 22 31 w. 47, na adres e-mail: morag@morag.pl  do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15:00
Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.