UWAGA! Inwentaryzacja ilości posiadanych do usuwania odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej gospodarstw rolnych, zlokalizowanych na terenie gminy Morąg.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

 

 

Wykazy  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste  
   
   

Wykazy  nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę