1.Korzystne położenie gminy

Sieć drogową Gminy Morąg tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Do dróg wojewódzkich przebiegających przez obszar gminy należą:

ü  droga wojewódzka nr 519: Stary Dzierzgoń – Małdyty – Morąg,

ü  droga wojewódzka nr 527: (Dzierzgoń) – Rychliki – Pasłęk – Morąg – Łukta – Olsztyn,

ü  droga nr 528: Orneta – Miłakowo – Morąg.

W stosunku do innych, dużych ośrodków gmina najbliżej położona jest od Gdańska-ok. 110 km, a do stolicy kraju, Warszawy -ok. 240 km. W Odległości 15 km. od Morąga przebiega droga ekspresowa E7 Gdańsk-Warszawa. Morąg posiada bezpośrednie dogodne połączenia kolejowe PKP, autobusowe PKS, jak i poprzez przewoźników prywatnych. Odległość od przejść granicznych z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z Morąga wynosi: Bezledy 100 km, Braniewo 81 km.

2.Teren gminy atrakcyjny przyrodniczo

              Podstawowymi walorami turystycznymi regionu jest środowisko geograficzno-przyrodnicze, zaliczane pod względem atrakcyjności do ścisłej krajowej czołówki. Zasadnicze elementy takie jak: rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera, obraz tworzony przez niezapomniany krajobraz, podlegają ścisłej ochronie.

Na terenie gminy Morąg znajduje się wiele pomników przyrody, m.in. głaz granitowy (Lubin), szpaler dębów oraz park podworski (Markowo), park podworski (Wenecja), dąb oraz lipa (droga Słonecznik - Wenecja), dąb (Strużyna), na Wyspie Lipowej znajduje się rezerwat kormoranów i czapli siwych, a na granicy z gminą Miłakowo rezerwat "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce", gdzie oprócz bobrów występują także wydry, norki amerykańskie, zimorodki, pstrągi i lipienie. Morąg jest znany w województwie ze swojego malowniczego położenia i bogatych walorów geograficznych.

3.Czyste środowisko

            Podstawowymi walorami turystycznymi regionu jest środowisko geograficzno-przyrodnicze, zaliczane pod względem atrakcyjności do ścisłej krajowej czołówki. Zasadnicze elementy takie jak rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera oraz tworzony przez nie niezapomniany krajobraz podlegają ścisłej ochronie. Warunki takie występują szczególnie
w szerokim otoczeniu jeziora Narie (miejscowości: Kretowiny, Bogaczewo, Gulbity, Wilnowo, Tarda), nad jeziorem Ruskim (miejscowość Ruś) oraz jeziorem Bartężek. Jezioro Narie zachowało pierwszą klasę czystości. By chronić środowisko naturalne skanalizowano większość ośrodków położonych wokół jeziora

            Gmina Morąg wchodząca w skład województwa warmińsko-mazurskiego położona jest w szczególnie chronionym obszarze, tzw. „Zielonych Płucach Polski”. Wszystkie jeziora oraz rzeki na tym terenie, są strefami ochrony środowiska przyrodniczego. Dodatkowo jezioro Narie wraz z przylegającymi terenami objęte jest strefą ciszy. Jezioro Narie o powierzchni 1240 ha i maksymalnej głębokości 44 m, posiadające pierwszą klasę czystości wody, jest jednym
z najpiękniejszych polskich jezior o bardzo malowniczej oraz urozmaiconej lini brzegowej (ponad 60 km). Posiada ono liczne zatoki, półwyspy, 19 wysp, a pod względem bogactwa ryb jest rajem dla wędkarzy. Rozlewisko Morąskie od zachodu otacza miasto jest to wspaniały, dobrze zachowany ekosystem bagienny, bogaty w gatunki zwierząt i roślin wodno-błotnych. Obejmuje ono obszar 121,7 ha. Co roku w okresie migracji zlatują tutaj stada gęsi zbożowej, białoczelnej oraz gęgawej.

4.Przygotowany teren pod zabudowę jednorodzinną

5.Walory przyrodnicze i rozwinięta agroturystyka

            Teren miasta Morąga i tereny wiejskie rekreacyjne w większości posiadają opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia zabudowę terenów. Powierzchnia gminy Morąg objęta planami miejscowymi wynosi około 3669,93 ha. Na przestrzeni lat wzrasta liczba mieszkań i ogólna powierzchnia użytkowa. Potwierdzenie rozwoju budownictwa w Gminie Morąg stanowi liczba wydanych w ciągu ostatnich lat pozwoleń na budowę.

            Podstawowym walorem turystycznym gminy jest środowisko geograficzno-przyrodnicze. Rangę rekreacyjną gminy podnoszą liczne szlaki turystyczne, począwszy od drogowych, poprzez wodne, piesze oraz rowerowe. Gmina posiada także ogólnodostępne kompleksy wypoczynkowe wraz z wypożyczalniami sprzętu wodnego w miejscowościach Kretowiny i Bogaczewo. Rozbudowana infrastruktura techniczna wraz z unikatowym krajobrazem czynią Gminę Morąg miejscem atrakcyjnym turystycznie i plasują ją wysoko wśród gmin turystycznych. Dowodem tego jest uzyskany w 2009 i 2010 r. tytuł LETNIEJ STOLICY WARMII I MAZUR w kategorii gmin miejsko-wiejskich w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej. Na terenie naszej Gminy mamy dobrze rozwiniętą bazę okołoturystyczną, w tym:  ośrodki turystyczne, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, atrakcyjny dla ornitologów użytek ekologiczny “Rozlewisko Morąskie”

Do największych ośrodków należą:

 • Ośrodek wypoczynkowy Krecik Kretowiny
 • Ośrodek wypoczynkowy Brzozowa Kępa Kretowiny
 • Ośrodek wypoczynkowy Wiking Kretowiny
 • Ośrodek wczasowy u Stasia
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne U Nadziei Bogaczewo
 • Ośrodek wczasowy Ruś Białka
 • Dom gościnny Stara szkoła Żabi Róg
 • Pensjonat Biały Łabędź Kretowiny
 • Pensjonat Vertigo Kretowiny
 • Pensjonat Helena Kretowiny
 • Pensjonat Siedlisko Pod Chobołdem Prośno
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Wilnowo
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Dworek Mazurski Ruś
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Raj

6.Ścieżki rowerowe

Gmina Morąg ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz liczne walory przyrodnicze jest doskonałym miejscem dla rowerzystów. Miłośnicy wycieczek rowerowych mogą wyruszyć w trasę oznakowanymi szlakami rowerowymi. Należą do nich:

- Szlak rowerowy czerwony o długości 37,2 km, który obejmuje miejscowości: Morąg – Bogaczewo – Gulbity – Niebrzydowo Wielkie – Naryjski Młyn – Roje – Ponary – Boguchwały – Wilnowo – Lusajny Małe – Kretowiny – Dury – Morąg;

- Szlak rowerowy niebieski o długości 36,5 km, który obejmuje miejscowości : Morąg – Raj – Lubin – Bożęcin – Ruś – Prośno – Tarda – Bartężek – Słonecznik – Wenecja – Kudypy – Jędrychówko – Morąg.

- Szlak rowerowy zielony o długości 40,3 km, który obejmuje miejscowości: Morąg – Nowy Dwór – Chojnik – Kępa Kalnicka – Kalnik – Złotna – Markowo – Strużyna – Jurki – Morąg.

 

7.Zabytki dziedzictwa kulturowego

 

 • Pałac Dohnów w Morągu
 • Ratusz gotycki
 • Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu
 • Wieże ciśnień z początku XX wieku
 • Układ urbanistyczny starego miasta i mury obronne
 • Zamek

 

            Miasto Morąg leży w historycznej krainie Pogezania, na terenach określanych od XVI wieku jako Prusy Górne. W najdawniejszych czasach ziemie te zamieszkiwało plemię

staropruskich Pogezan. Po zdobyciu Pogezanii przez Krzyżaków rozpoczęto budowanie drewnianej strażnicy w miejscu przyszłego zamku. W mieście istnieje znaczna ilość obiektów zabytkowych, świadczących o wielowiekowej i ciekawej historii Morąga

zabytkowe układy ruralistyczne oraz inne cenne świadectwa dawnych kultur. Wśród obiektów wpisanych do rejestru zabytków zdecydowanie dominują budynki o funkcji mieszkalnej.

Do najważniejszych zabytków należą:

Atrakcje turystyczne na terenie miasta i gminy Morąg.