OFERTA 1  UL.TARGOWA

Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem w części pod obiekty usług handlu i w części pod obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, obejmujący działki nr 887, nr 949/2, nr 949/11, nr 949/13 o pow. 1,4170 ha położone w Morągu przy ulicy Targowej, uzbrojone w pobliżu terenu w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową.

targowa    wp

 

Loading ...

Loading ...

 

OFERTA 2 UL. ŻEROMSKIEGO

Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług rzemieślniczych, obejmujący działkę nr 284/41 o pow. 0,2913 ha położona w Morągu przy ulicy Żeromskiego, nie uzbrojona.

 o2     ofert2

Loading ...

Loading ...

 

 

 

OFERTA 3 UL. PRZEMYSŁOWA

 

 

Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług publicznych i komercyjnych, obejmujący działkę nr 580/2 o pow. 1,7970 ha położona w Morągu przy ulicy Przemysłowej, nie uzbrojona.