Morąg

Pływalnia Morąska Perła

567bc9379c2e8_DSC02286

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z usług nowo otwartej pływalni w Morągu. Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata

Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Morągu

plyw

„Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Pływalnia stanowić będzie nową ofertę

Miejski Szlak Turystyczny

Ratusz gotycki w Moragu

Miejski Szlak Turystyczny został wyznaczony w obrębie najciekawszych zabytków architektury usytuowanych w centrum miasta, do których niewątpliwie należą:         1. Mury obronne z XIV – XV wieku, wykonane z głazów narzutowych i cegły. Średniowieczne obwarowania miejskie zachowały

KMINKOWA GÓRA

13

Park w Morągu założony w 1878 roku przez Gustawa Rekittke, cenionego w Morągu dekoratora wnętrz. Usytuowany na wzniesieniu, zaraz za rogatkami miasta, pomiędzy dwoma drogami wiodącymi do pobliskiego Łączna i Jurek. Rozwój parku nastąpił na pocz. XX wieku. Sukcesywnie zagospodarowywany

POMNIKI PRZYRODY W GMINIE MORĄG

Ciekawostką w Gminie Morąg są również pomniki przyrody: 1.Głaz– granit szaroróżowy,obwód 500 cm, wys. 2,0 m; miejscowość Lubin. Utworzony w 1963 r. 2. Szpaler: 18 dębów, 3 klony, 2 lipy, 2 kasztanowce: obwód 300-740 cm, wysokość 23- 28 m, miejscowość

Zamek krzyżacki w Morągu

zamek

Średniowiecze Obowiązujące dotychczas opinie specjalistów mówią o wybudowaniu w tym miejscu w roku 1280 strażnicy drewnianej. Jednak wobec wyników kompleksowych prac archeologicznych przeprowadzonych w roku 2002 w trakcie, których nie znaleziono żadnych reliktów „pierwotnego drewnianego zamku”, rok 1280 należałoby przyjąć

Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu

pałac dohnów

– z siedzibą w pałacu Dohnów : ekspozycją o patronie Muzeum oraz wystawami sztuki i rzemiosła artystycznego. W XVI w. burgrabia Achacy Dohna wzniósł, wykorzystując fragment gotyckiego muru miejskiego z basztami obronnymi, niewielki zameczek. Po pożarze w 1697 r. odbudowany