Decyzja nr 60/2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do sześciu instalacji fotowoltaicznych "JURKI" o łącznej mocy do 6 MW na częściach działek nr 388, 389 i 390/1 poł. w obr. Jurki