Decyzja nr 87/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 30MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na cz. działki nr 340 obr. Słonecznik oraz cz. działki nr 147/20 obr. Bożęcin