Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MORĄGA

1. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziora Narie w gminie Morąg. 2.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Morągu Nr XXX/490/09 dnia 26 marca 2009 r.

2022-07-11, 11:08

UWAGA - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 12.07.2022 roku o godz. 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

2022-07-08, 0:00

Przejdź do wszystkich aktualności

Miejski szlak turystyczny


Logotypy UE, RP, Funduszy Europejskich oraz województwa Warmińsko_mazurskiego