Płatność dla małych gospodarstw

W terminie do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dowolna i może zostać przyznana rolnikom:
- posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
- którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r.
i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).
Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).