Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 664/13 i 664/15 oraz 664/14 i 664/16 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych