Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 715/27 i 715/28 poł. w obr. Kretowiny - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych