Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 45A przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Morągu - na rzecz najemcy