Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - działka nr 935/28 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej