Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 6/10 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej