Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 123 i 134/15 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej