Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 949/5 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej