Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 725/107 poł. w obr.Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej