Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 15/16, 15/20 i 15/23 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg