Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - udział 3/5 w działce nr 169/3, poł. w obr. Rolnowo