Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 38/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów