Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 202/3 i 202/5, poł. w obr. Kruszewnia - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego