Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/26, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej