Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 631/2, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. 11 Listopada 5