Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 602/2, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego 

Załączniki:

1. 1 (2).pdf (157KB)