Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 81/6 i 81/7, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych