Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 134/16, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego