Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1000 i 1001, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych