Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 287/1, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej