Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 3122/15, poł. w obr. Bogaczewo - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej