Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 717/48, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej