Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 998, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do przeniesienia prawa własności w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami