Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 18 w budynku nr 137 w Żabim Rogu - na rzecz najemcy