Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 114/20, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego