Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 143/18-143/25, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych