Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej numerem 935/27 o pow. 45 m2, z przeznaczeniem pod wypożyczalnię rowerów

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej działki położonej w obrębie Żabi Róg, oznaczonej numerem 444/5 o pow. 30 m2 - z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej działki położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej numerem 589 o pow. 15 m2 - z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska handlowego w celu sprzedaży choinek.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej numerem 589 o pow. 15 m2 - z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska handlowego w celu sprzedaży zniczy

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, numer 143/17 - parcela nr 187 - cele warzywniczo - ogrodnicze

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie dwóch I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę części działki położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, numer 143/17 - parcela nr 56 oraz parcela nr 187 - cele warzywniczo - ogrodnicze

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 3 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gru

Przejdź do artykułu

dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 935/27 o pow.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gru

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki numer 589 obręb nr 2 m. Morąg o pow. 15 m2

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie dwóch I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę części działki numer 143/17 obręb nr 2 m. Morąg o pow. 345 m2 i 367 m2

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki numer 143/17 obręb nr 2 m. Morąg o pow. 430 m2

Przejdź do artykułu