Obwieszczenie Burmistrza Morąga o polowaniu zbiorowym na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Strużyna" w obwodach łowieckich Nr 183 i Nr 184