Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Morąg, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działki nr 935/29 o pow. 62 m2 i 935/30 o pow. 26 m2