Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 987/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego