Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruszewnia jako działki 202/3 i 202/5