Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW ze złączem energetycznym na części działek nr 87/2 i 89 obr. Antoniewo