Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW z szafkami pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działkach nr 460/1, 277/3 i 277/4 planowanej na działkach nr 311, 316/11,