Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 28.12.2023 r