Pozyskanie ślimaka winniczka na Warmii i Mazurach wstrzymane