Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - działka nr 221/3 obr. Bogaczewo