Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 2.02.2023 r.