Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 3 m. Morąg jako działki nr 10/3 i 1/7 o łącznej pow. 3054 m2