Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 3 m. Morąg jako działki nr 10/1 i 1/5 o łącznej pow. 4607 m2