pałac Dohnów

Pałac Dohnów wzniesiony w XVI wieku przez Achacego Dohna. Po pożarze w 1697 roku odbudowany i rozbudowany w latach 1717 – 1719 przez J.C. Hindersina. Zniszczony ponownie w 1945 roku i odbudowany w latach 1975 – 1985 staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Obecny wygląd pałacu Dohnów to efekt jego odbudowy i przebudowy z I połowy XVII wieku, kiedy to nadano mu styl barokowy. Obecnie mieści się w nim Muzeum im. J.G. Herdera, stanowiące oddział Muzeum Warmii i Mazur. Znajdują się w nim zbiory ilustrujące historię i kulturę regionu, zwłaszcza sztukę dworską okresu nowożytnego.


Galeria zdjęć