Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 22.06.2023 r.